האם מטפורמין מגן מפני תמותה בנשים עם סרטן שחלות? (Int J Clin Pract)

תאריך: 20/06/2022

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת International Journal of Clinical Practice עולה כי טיפול במטפורמין מלווה בשיעורי תמותה נמוכים יותר בנשים עם סרטן שחלות, השפעה שאינה תלויה באבחנה של סוכרת, מועד מתן הטיפול במטפורמין, או מדד מסת הגוף וטיפול תרופתי נלווה.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מחקרים תצפיתיים קודמים ומטה-אנליזה הצביעו על קשר אפשרי בין טיפול במטפורמין ותמותה מופחתת בנשים עם סרטן שחלות. עם זאת, גורמים קליניים העשויים להשפיע על הקשר הנ"ל לא נבחנו לעומק. כעת השלימו החוקרים מטה-אנליזה עדכנית במטרה לבחון באופן שיטתי את הקשר הבין הטיפול התרופתי והישרדות נשים עם סרטן שחלות.

החוקרים זיהו מחקרים רלבנטיים שדיווחו על הקשר בין טיפול במטפורמין ובין תמותה בנשים עם סרטן שחלות ופורסמו במאגרי PubMed, Embase ו-Web of Science.

הסקירה כללה 9 מחקרים עם 10,030 נשים עם סרטן שחלות. מהנתונים עולה כי הטיפול במטפורמין לווה באופן בלתי-תלוי  בשיעורי תמותה נמוכים יותר (יחס סיכון של 0.72, רווח בר-סמך 95% של 0.55-0.93, p=0.01). התוצאות היו עקביות במחקרים שהשוו בין מטופלות במטפורמין ונשים ללא-סוכרת ומחקרים שהשוו בין מטופלות במטפורמין ובין נשים עם סוכרת שלא טופלו במטפורמין (p=0.70).

מניתוח נוסף לפי תתי-קבוצות עלו תוצאות עקביות במחקרים להערכת טיפול במטפורמין לפני או אחרי אבחנה של סרטן שחלות, עם או ללא תקנון למדד מסת גוף ועם או ללא תקנון לטיפול תרופתי נלווה.

ממצאי המחקר מעידים כי טיפול במטפורמין מלווה בשיעורי תמותה נמוכים יותר בנשים עם סרטן שחלות, אך דרושים מחקרים נוספים במטרה לאשר את התועלת האפשרית של הטיפול התרופתי על הישרדות נשים אלו.

Int J Clin Pract. 2022

פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית.

כתיבת תגובה