מי אנחנו

מטרות החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקלוגית:

להוות חברה מקצועית המאגדת רופאים מומחים בגינקולוגיה, מומחים באונקולוגיה
ומתמחים בתחומים אלה, העוסקים או מתעניינים במחלות ממאירות ממקור
גינקולוגי .

להעמיק הידע הקשור במחלות אלה בקרב המומחים והמתמחים בארץ.
לגבש פורום מקצועי המאפשר דיון וקביעת סטנדרט טיפולי במחלות אלה .

החברה הגינקולוגית אונקולוגית היא בין החברות הוותיקות במסגרת האיגוד
ושומרת על מסורת של פעילות רבת שנים.

חברי הוועד:

ד"ר מריו ביינר, יו"ר

ד"ר תמר פרי, מזכירה

ד"ר יקיר שגב, גזבר

פרופ'  צבי ואקנין

ד"ר יפעת כדן

ד"ר דליה צורף