יושבי ראש קודמים של החברה

  • יוסף מנצ'ר

  • שאול ענתבי

  • גלעד בן ברוך

  • חנוך לבבי

  • עוזי בלר

  • עמי פישמן

  • עופר לביא

  • יעקב קורח

  • טליה לוי