חברי הועד

חברי הוועד:

ד"ר מריו ביינר, יו"ר

ד"ר תמר פרי, מזכירה

ד"ר יקיר שגב, גזבר

ד"ר צבי ואקנין

ד"ר יפעת כדן