חברי הועד

חברי הועד:

פרופ' צבי ואקנין – יו"ר הועד, מנהל היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ואגף נשים, המרכז הרפואי שמיר


דר' יקיר שגב – מזכיר הועד, מנהל היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית, המרכז הרפואי כרמל


פרופ' רמי איתן – גזבר הועד, מנהל היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית, המרכז הרפואי רבין

פרופ' לימור הלפמן – סגנית מנהל מחלקת גינקואונקולוגיה, המרכז הרפואי שיבא

דר' יפעת כדן – מחלקה גינקואונקולוגית, המרכז הרפואי שיבא

דר' אורה רוזנגרטן – מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית, המרכז הרפואי שערי צדק

חברי הועד של החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית נבחרו ביולי 2022