חברי הועד

חברי הוועד:

פרופ' צבי ואקנין – יושב ראש
ד"ר יקיר שגב – מזכיר
פרופ' רמי איתן – גזבר
פרופ' לימור הלפמן
ד"ר יפעת כדן
ד"ר אורה רוזנגרטן
חברי הועד של החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית נבחרו ביולי 2022