AVELUMAB  לחולות סרטן שחלה עם עמידות/התנגדות לפלטינום

תאריך: 07/12/2016

מחקר שלב 3, רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה של אבלומאב  (MSB0010718C) בלבד או בשילוב עם דוקסורוביצין ליפוזומלי שעבר פגילציה, לעומת דוקסורוביצין ליפוזומלי שעבר פגילציה בלבד, במטופלות עם סרטן שחלות בעל התנגדות לפלטינום או עמיד לו. להמשך קריאה

נירפאריב כטיפול אחזקה במטופלות עם סרטן שחלה מתקדם חיובי ל-(HRD (PRIMA STUDY

תאריך: 07/12/2016

מחקר שלב 3, אקראי, כפול סמיות , רב מרכזי, בביקורת פלסבו על השימוש בטיפול אחזקה בניראפריב במטופלות הסובלות מסרטן שחלה מתקדם חיובי ל-HRD אחרי תגובה לטיפול קו ראשון בכימותראפיה המבוססת על פלאטינום. להמשך קריאה

מחקר אנדומטריום-  EN-2- השוואה בין טיפול כימותראפי לאחר ניתוח ובין מתן טיפול רדיותראפי

תאריך: 07/12/2016

מחקר פאזה III להשוואה בין טיפול כימותראפי לאחר ניתוח ובין מתן טיפול רדיותראפי בלבד בחולות סרטן רירית רחם בסיכון גבוה או בינוני וללא גרורות לבלוטות לימפה. להמשך קריאה