מי אנחנו

מטרות החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקלוגית:

להוות חברה מקצועית המאגדת רופאים מומחים בגינקולוגיה, מומחים באונקולוגיה
ומתמחים בתחומים אלה, העוסקים או מתעניינים במחלות ממאירות ממקור
גינקולוגי .

להעמיק הידע הקשור במחלות אלה בקרב המומחים והמתמחים בארץ.
לגבש פורום מקצועי המאפשר דיון וקביעת סטנדרט טיפולי במחלות אלה .

החברה הגינקולוגית אונקולוגית היא בין החברות הוותיקות במסגרת האיגוד
ושומרת על מסורת של פעילות רבת שנים.

חברי הוועד:

ד"ר אילן ברוכים. יו"ר

פרופ' עפר גמר. יו"ר

ד"ר אלון בן אריה. מזכיר

ד"ר צביקה וקנין. גזבר

ד"ר מריו ביינר. חבר

ד"ר דליה צורף. חבר

ד"ר שלומי שגיא. חבר