חברי הועד

חברי הוועד:

ד"ר אילן ברוכים. יו"ר

פרופ' עפר גמר. יו"ר

פרופ' אלון בן אריה. מזכיר

ד"ר צביקה וקנין. גזבר

ד"ר מריו ביינר. חבר

ד"ר דליה צורף. חבר

ד"ר שלומי שגיא. חבר